Oblast rada: FINANSIJE i ADMINISTRACIJA

Opis posla (okviran opis zadataka i obaveza):
– 40 sati nedeljno (puno radno vreme) u kancelariji Mladih istraživača Srbije;
– primena računovodstvene politike i praćenje i primena računovodstvenih propisa;
– učestvovanje u izradi i uspostavljanju internih procedura rada;
– unapređenje internih alata za praćenje i izveštavanje;
– primena analitičkog kontnog plana za udruženja građana i kontrola ispravnosti dokumentacije za knjiženje;
– rad sa bankama/dinarska i devizna plaćanja;
– učestvovanje u izradi godišnjeg finansijskog izveštaja;
– praćenje budžeta projekata i ukupnog budžeta MIS;
– pomoć u izradi finansijskih izveštaja na osnovu ugovora o donaciji i budžeta projekata;
– rad sa revizorima;
– drugi poslovi vezani za računovodstveno-finansijsko poslovanje;
– poslovna putovanja u Srbiji i inostranstvu;
– poštovanje dogovorenih obaveza i odgovorno praćenje utrošenog vremena.

Potrebni uslovi:
– diploma osnovnih studija iz oblasti ekonomije i finansija;
– radno iskusto u oblasti finansija i računovodstva;
– odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
– napredno poznavanje rada u MS Office paketu;
– knjigovodstveno znanje;
– poznavanje programa i softverskih alata koji su neophodni za finansijsko poslovanje;
– poželjno poznavanje civilnog sektora;
– sistemtičnost, ažurnost i odgovornost u radu;
– sposobnost rada pod pritiskom i rada u timu.

Zainteresovani kandidati/kinje trebalo bi da dostave sledeća dokumenta:
– CV koji uključuje i najmanje dve preporuke (navesti i kontakt podatke osoba koje su dale preporuku) i
– motivaciono pismo (do 500 reči).

Mladi istraživači Srbije garantuju da će podaci kandidata/kinja koji su dostavljeni biti korišćeni samo u svrhe konkursa od strane komisije i neće biti deljeni sa trećim stranama.

Prijave možete poslati na imejl adresu konkurs@mis.org.rs sa sa temom (subject) konkurs za poziciju finasijski adminnistrator.

Rok za prijave je 01.02.2020. godine.

Izabranog kandidata/kinju očekuje ugovor sa trajanjem od tri godine (sa mogućnošću produžetka) i probnim periodom rada od 3 meseca.

Nepotpune prijave neće ući u razmatranje. Mladi istraživači Srbije će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži krug.