MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE (MIS)

Mladi istraživači Srbije su jedinstvena, neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija, u koju se dobrovoljno uključuju mladi ljudi radi ostvarivanja zajedničkih interesovanja, ideja i ciljeva. Mladi istraživači Srbije su izrasli iz istraživačkog pokreta koji je nastao 1969. godine u Valjevu. Godine 1976. osnovana je mreža istraživačkih organizacija (registrovana 1977. godine), koja je okupila veliki broj sekcija, klubova i društava različitog naučnog interesovanja. Danas, Mladi istraživači Srbije predstavljaju organizaciju na nacionalnom nivou, koju čini nekoliko tematski različitih, a međusobno uvezanih sektora.

Organizaciona shema MIS

VIZIJA

Vizija nam je da budemo pokretačka snaga za sve kojima je cilj da naša planeta bude mirnije, zdravije i pravednije mesto.

MISIJA

je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, doprinesu: zaštiti i unapređivanju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja, stvaralaštvu i aktivnijem delovanju mladih, razvoju volonterizma i promociji njegovih vrednosti. Mladi istraživači Srbije broje više od 3000 članova, uglavnom mladih između 15 i 30 godina, pri čemu podstiču uključivanje u svoje programe mladih sa mentalnim ili fizičkim smetnjama u razvoju, kao i iz posebnog socijalnog konteksta.

MOTO

MISLI VELIKO, učini bar malo – pokreni lavinu

CILjEVI

Mladi istraživači Srbije rad sa mladima zasnivanju na sledećim ciljevima: podizanje svesti o potrebi zaštite i očuvanju životne sredine kao izvorne vrednosti, u kontekstu održivog razvoja pravovremeno obrazovanje i razvijanje životnih navika u skladu sa zdravom prirodom i u harmoniji sa socijalnom okolinom promocija i razvoj volonterskog pokreta promovisanje volonterskih radnih kampova kao vida doprinosa: rešavanju problema u lokalnoj zajednici, boljem razumevanju naroda i kultura, prijateljstvu i miru razvijanje saradnje sa, po delatnosti, srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a posebno u regionu JI Evrope stvaranje uslova za poboljšanje položaja mladih i realizaciju omladinskih inicijativa, kao i zalaganje za adekvatnu verifikaciju i afirmaciju rezultata koje ostvaruju mladi popularizacija naučno-istraživačkog rada i stvaralaštva među mladima.

O VOLONTERSKOM SERVISU SRBIJE (VSS)

Volonterski servis Srbije (VSS), servis za razmenu volontera, osnovan je 1990. godine u okviru Mladih istraživača Srbije (MIS). Cilj VSS-a je razvoj i promocija volontiranja, a dostiže ga kroz nekoliko svojih stalnih programa, u prožimajućoj vezi sa ostalim programima MIS-a:

-Međunarodna razmena volontera i koordinacija neformalne mreže kontakt tačaka u Srbiji;
-Organizovanje međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji;
-Evropski volonterski servis i dugoročno volontiranje;
-Razvoj infrastrukture, podsticajnog okruženja za volontiranje i umrežavanje relevantnih aktera u Srbiji i svetu, učešćem u radnim grupama, –komisijama i članstvom u nacionalnim i međunarodnim mrežama.
-Članstvo MIS-a u mrežama gde se VSS zalaže za razvoj i promociju volonterstva:

MIS je jedan od osnivača i članica KOMS-a, pridružena članica NAPOR-a i članica međunarodnih mreža: Alijanse evropskih volonterskih servisa, Koordinacionog komiteta međunrodnih volonterskih servisa (CCIVS), Mreže omladinskih organizacija za životnu sredinu jugoistočnu Europe, a partner je mreže SCI u Srbiji. MIS je jedan od osnivača regionalne mreže Mreža mladih Jugoistočne Evrope.

Registrovani su kao organizacija za mlade pri Ministarstvu omladine i sporta, a kao organizator volontiranja pri Ministrastvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Akreditovani su za primenu i unapređenje standarda programa omaldinskog rada kroz mrežu NAPOR. Programi i projekti MIS-a se ostvaruju posebno među mladima i za mlade.

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

Uputstvo za uvid u finansijske izveštaje MIS.

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019.

Izveštaj nezavisnog revizora za 2020.

Izveštaj nezavisnog revizora za 2021.

Izveštaj o aktivnostima MIS u 2021. godini.

Izveštaj o aktivnostima MIS u 2020. godini.

Izveštaj o aktivnostima MIS u 2019. godini.

Izveštaj o aktivnostima MIS u 2018. godini.

Izveštaj o aktivnostima MIS u 2017. godini.

Izveštaj o aktivnostima MIS u 2015. i 2016. godini.

DONATORI

Sajt Mladih istraživača Srbije je redizajniran u okviru projekta institucionalne prodrške CSonnect programa koji sprovodi REC kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

DOSADAŠNjI DONATORI PROGRAMA I PROJEKATA MLADIH ISTRAŽIVAČA SRBIJE

Kontaktirajte nas

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja koja imate da uputite, ne ustručavaj se i klikni na dugme ispod.