Podrška udruženjima i neformalnim grupama građana

Podrška udruženjima i neformalnim grupama građana

Podrška udruženjima i neformalnim grupama građana2023-12-12T10:59:59+00:00

Verujući u građanski aktivizam i važnost lokalnih inicijativa razvijamo programe podrške neformalnim grupama i udruženjima građana sa ciljem da ove inicijative prerastu u zajednički, dugoročni rad na zaštiti životne sredine i održivom razvoju društva. Želimo da osnažimo udruženja građana, povećamo uticaj i kompetencije organizacija da informisano učestvuje u procesima donošenje odluka i sprovodi mere usmerene na zaštitu životne sredine i razvoj zajednice.

Imate ideju? Pogledajte u nastavku aktuelne programe podrške i prilike za saradnju, i javite nam se!

Konkursi podrške

Novosti

Projekti koje smo podržali

Go to Top