Podrška upravljačima zaštićenih područja

Podrška upravljačima zaštićenih područja

Programi podrške za aktivnosti povećavanja transparentnost

Podrška upravljačima zaštićenih područja2023-11-22T13:07:47+00:00

U okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji realizujemo sa Beogradskom otvorenom školom i drugim partnerima, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, urađeno je detaljno istraživanje „Potrebe lokalnog stanovništva za pristup informacijama u vezi sa upravljanjem zaštićenim područjima“ koje nam je omogućilo bolji uvid u stavove, navike i potrebe ljudi u zaštićenim područjima. U skladu sa analiziranim rezultatima, osmišljen je Program podrške upravljačima za aktivnosti kojima se povećava transparentnost upravljanja zaštićenim područjima i komunikacija sa lokalnim stanovništvom.

Na ovoj stranici možete da pratite aktuelne pozive i aktivnosti koje upravljači sprovode, a možete i da nam se javite sa vašim iskustvima u komunikacija sa upravljačima zaštićenih područja.

Aktuelni konkursi podrške

Novosti

Inicijative i projekti koje smo podržali

Naziv projekta

Text i opis projekta

Naziv projekta

Text i opis projekta

Go to Top