Priprema javnosti Srbije za učešće u zaštiti voda

Cilj projekta bio je: pomoći Srbiji u razvijanju kapaciteta za implementaciju EU acquis vezanog za vodu, kroz:

 • prenos iskustava i znanja iz država članica EU uz podršku iskusnih kolega i partnera iz EU (WWF-DCP);
 • podizanje kapaciteta srpskih nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine i vladinih organizacija u komunikaciji sa zainteresovanim stranama u cilju pripreme zemlje za proces pridruživanja EU.

Podciljevi projekta:

 • Izgraditi kapacitete ekoloških NVO u Srbiji da razumeju inovativne ekološke politike EU za zaštitu prirodnih resursa;
 • Jačati saradnju među ekološkim nevladinim organizacijama u Srbiji za buduće praćenje implementacije vodne politike putem umrežavanja;
 • Postaviti preduslove za uspostavljanje platforme za saradnju svih aktera u upravljanju vodama;
 • Podeliti naučene lekcije i najbolje prakse sa organizacijama iz EU.
NVO za zaštitu životne sredine u Srbiji, ekološka organizacija iz EU – WWF, lokalne i nacionalne vlade i institucije u Srbiji. Još 400 članova / predstavnika sektora zaštite životne sredine zainteresovanih za zaštitu voda: NVO, lokalna samouprava, mediji i druge institucije imale su koristi kroz razmene informacija i stekle nova znanja o temi projekta.
 • Sprovedeno je 17 grupa aktivnosti;
 • okupljene su 81 zainteresovane strane na 2 sastanka u Beogradu i Novom Sadu, što je pomoglo u proceni potreba o pitanjima voda u Srbiji i iniciranju radne grupe za vodu;
 • obučeno 10 predstavnika ekoloških NVO u Srbiji kao multiplikatora među zainteresovanim akterima za zaštitu voda;
 • pripremljeno i objavljeno 2 publikacije “Saveti i trikovi” za implementaciju Okvirne direktive o vodama i Kratki priručnik za ODV kao E-priručnik sa korisnim informativnim i edukativnim materijalima na temu;
 • realizovane radionice u 9 gradova u kojima smo sakupili 171 predstavnika zainteresovanih aktera, uglavnom ekoloških nevladinih organizacija, lokalne uprave i medija;
 • napravili novo partnerstvo sa lokalnim organizacijama, organizovali sastanke radne grupe, nastavak sastanka sa zainteresovanim stranama u kojima smo započeli izradu plana za umrežavanje;
 • postignut je dobar odnos sa mnogim institucijama i predstavnicima vlasti neophodnim za buduće partnerstvo u primeni zakona o vodama i akcijama zaštite voda.

Ishodi koji su proizašli iz projekta:

 1. Povećana je javna svest o važnosti očuvanja i održivog korišćenja vodenih resursa uopšte;
 2. Poboljšana su partnerstva i saradnja između organizacija civilnog društva i vlada na nacionalnom i regionalnom nivou (u Autonomnoj pokrajini Vojvodina) u oblasti upravljanja vodama i nivoa očuvanja prirode;
 3. Promovisan je koncept učešća javnosti u zaštiti voda i EU acquis vezan za vodu;
 4. Povećani su kapaciteti i znanje o upravljanju vodama, očuvanju prirode i održivom razvoju.

Inženjeri zaštite životne sredine
WWF-Dunavsko karpatski program

Pridruženi partneri: Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine i Stalna konferencija gradova i opština.

Period realizacije:
Od jun 2010 – jun 2011. godine.
Lokacija:
Skoro sve aktivnosti su se odvijale u Republici Srbiji, do pripremnih koje su realizovane u Austriji.
Budžet:
EUR 84.359,97
Donator:
EU, Evropska Komisija, CRIS br.: 2010/243-325
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat:

 • blog-8

How is the pandemic affecting the way people date?

October 20, 2020|0 Comments

Vestibulum ante ipsum primis Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia [...]