Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politike zaštite životne sredine

Tokom dve godine implemetancije, od januara 2022. do decembra 2023. godine, projektne aktivnosti će biti usmerene na zagovaranje za donošenje ključnih strateških dokumenata u domenu zaštite životne sredine i unapređenje zakonodavstva, zasnovanih na širokom učešću javnosti, efikasnom praćenju razvoja i sprovođenja politika, kao i jačanju preventivnih mehanizama kroz stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Projekat je usmeren i na praćenje aktivnosti zagađivača i njihovo usklađivanje sa zakonskim obavezama.
Ovim projektom će se ojačati kapaciteti građana, lokalnih organizacija i organizacija civilnog društva za učešće u procesima donošenja odluka u vezi sa zaštitom životne sredine, podstičući otvorene i inkluzivne participativne procese donošenja politika.
Projektom će se takođe povećati odgovornost javne uprave u preventivnim mehanizmima zaštite životne sredine koji su preneseni kroz proces EU integracija u zakonodavstvo i sistem javne politike Republike Srbije.
Opšti cilj: Usmeriti transformativnu snagu procesa evropskih integracija i Zelene agende za Zapadni Balkan u reforme životne sredine i klimatskih promena u Srbiji
Specifični cilj: Da doprinese stvaranju kompetentnog civilnog društva sposobnog da deluje kao kredibilan partner javnim organima u razvoju politika životne sredine i da vrši efikasan nezavisni nadzor nad procesima strateškog odlučivanja i investiranja.
Glavne projektne aktivnosti:

  • Konsultacije o izradi ključnih strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena;
  • Stvaranje baze znanja i stručnjaka za podršku građanima, OCD i lokalnim zajednicama za informisano učešće u procesima donošenja odluka;
  • Zagovaranje i komunikacijska kampanja za transparentne i participativne procese razvoja politika životne sredine;
  • Provera efikasnosti uticaja organizacija civilnog društva u mehanizmima učešća javnosti;
  • Razvijanje i primena inovativnih alata za povećanje učešća građana zasnovanih na iskustvenom učenju a koji neguju saradnju i poverenje između vlade i civilnog društva;
  • Kritičko preispitivanje odgovornosti državnih organa i kompanija u vezi sa planovima i projektima sa visokim potencijalnim negativnim uticajima na životnu sredinu;
  • Izrada baze podataka sudske prakse PU i SPU.
Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, lokalne organizacije i aktivističke grupe
Ojačani kapaciteti za povećanje učešća građana u transparentnom javnom dijalogu o strateškom planiranju i razvoju zakonodavstva;
Obezbeđena efikasnost mehanizama za preventivnu zaštitu životne sredine i povećana odgovornost javne uprave za zaštitu životne sredine;
Podstaknuti procesi uključivanja i informisanog učešća javnosti u donošenju odluka o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama;
Povećani kapaciteti OCD koje se bave zaštitom životne sredine, lokalnih organizacija i građana da učestvovuju u participativnim mehanizmima vezanim za strateške i zakonodavne procese donošenja odluka;
Uspostavljen HAB za nezavisno nadgledanje procena uticaja na životnu sredinu i Strateška procena životne sredine (PU i SPU) od strane OCD;
Unapređena znanja i kapaciteti lokalnih zajednica za efikasnu odbranu sopstvenih interesa u procedurama PU i SPU.
Mladi istraživači Srbije su projektni lider, a partneri su Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu

Period realizacije:
2022.
Lokacija:
Republika Srbija.
Budžet:
EUR 150,000.00
Donator:
Evropska unija
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje, zagovaranje;

Novosti vezane za projekat:

  • blog-8

How is the pandemic affecting the way people date?

October 20, 2020|0 Comments

Vestibulum ante ipsum primis Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia [...]