Zelena inicijativa - Oplaneti se! Recikliraj

Neformalna mreža „Zelena lista Srbije“ u saradnji sa Zelenom inicijativom krajem 2011. godine nastavila je nacionalnu kampanju „Oplaneti se! Recikliraj“ sa ciljem povećanja učešća građana i građanki, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina.
građani i građanke u 12 gradova

Lokalne akcije realizovane su u 12 gradova u Srbiji – Bački Petrovac, Novi Sad, Kruševac, Trstenik, Raška, Gornji Milanovac, Vranje, Vučje, Pirot, Knjaževac, Niš, Bor i Pirot, na kojima je promovisana primarna selekcija otpada i rađeno na povezivanju reciklažnih kompanija i operatera i lokalnih ekoloških udruženja, lokalnih institucija i građana i građanki. Tokom realizacije akcija prikupljeno je 74 tona plastike, papira, elektronskog i električnog otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja.

Krajem juna 2012. godine vožen je ekološki biciklistički karavan Oplaneti se!Recikliraj sa 14 biciklista i umetnicima Cirkosfere, koji je za 5 dana prešao je 400 km, obišao nekoliko gradova u Srbiji i podelio građanima 3.000 kesa za razvrstavanje otpada.

Održana su i dva Festivala Oplaneti se!Recikliraj u Beogradu i Novom Sadu, a biran je i najefektniji predmet od otpada u okviru akcije Oplaneti se! Oživi otpad.

Realizaciju kampanje obezbedio je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i Mladim istraživačima Srbije.

http://zelenainicijativa.rs/

Zelena lista Srbije

Period realizacije:
2011.
Lokacija:
Bački Petrovac, Novi Sad, Kruševac, Trstenik, Raška, Gornji Milanovac, Vranje, Vučje, Pirot, Knjaževac, Niš, Bor i Pirot
Budžet:
59.775,00 USD
Donator:
Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID) i ambasada Kraljevine Holandije.
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: