Zeleni inkubator

Projekat će trajati do decembra 2022. godine i ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.
Opšti cilj projekta je razvijanje kompetentnog civilnog društva koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.
Specifični cilj je jačanje kapaciteta i povećanje učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.
Glavne aktivnosti: Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva; Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva; Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa; Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije; Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou; Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27; Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva; Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite zainteresovane strane; Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.
Organizacije civilnog društva, neformalne grupe
Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice; Angažovanje građana i učešće više zainteresovanih strana u ekološkim pitanjima i mogućnostima u najmanje 40 lokalnih zajednica; Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou; Uspostavljen međusektorski dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za saradnju i zajedničko rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i lokalnom razvoju; Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.
Beogradska otvorena škola je projektni lider a partneri su Mladi istraživači Srbije i Inženjeri zaštite životne sredine

Period realizacije:
od januara 2020. do decembra 2022.
Lokacija:
Republika Srbija.
Budžet:

Donator:
Evropska unija
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje, zagovaranje.

Novosti vezane za projekat: