MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE OBJAVLJUJU POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA

za uslugu moderiranja panela i sesije tokom konferencije

U periodu od 12.04.2023. do 26.05.2023. godine Mladi istraživači Srbije (MIS) će prikupljati ponude za usluge moderiranja panela i sesije tokom konferencije “EКO + SISTEM = DOBRO UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM”. Кonferencija se održava u hotelu Zira 31. maja 2o23. godine. Tokom konferencije planiran je rad u radnim grupama u trajanju od 90 minuta i  kao i panel koji je predviđen da traje 90 minuta. Sredstva su obezbeđena u okviru programa „EКO-SISTEM podrška reformama u zaštiti životne sredine“ podržanim od strane Švedske.

Detalji poziva za dostavljanje ponude na srpskom jeziku mogu se preuzeti klinkom na link ispod ovog teksta:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Detalji poziva za dostavljanje ponude na engleskom jeziku koji se preuzeti klikom na OVAJ LINК

May 12, 2023