Ovaj poziv je otvoren za vas koji ste:

 • već bili volonteri na međunarodnim volonterskim kampovima u Srbiji ili inostranstvu (prioritetet dajemo onima koji su bili 2 ili više puta),
 • imate preko 20 godina i
 • govorite dobro engleski.

Šta poziv podrazumeva:

 • pošto ove godine imamo 30 volonterskih kampova, treba nam 60 kamp lidera, jer, kao što znate, svaki kamp ima po dva lidera; obićno je oko 20 starih lidera, iz prethodnih godina, a 40 novih; na treninge pozivamo nove lidere
 • pogledajte listu ovogodišnjih kampova u Srbiji i napravite svoju listu prioriteta
 • prijavite se onlajn prijavom za jedan od dva treninga
 • učestvujte na jednom od dva međunarodna treninga za kamp lidere u Srbiji (Veliki Gaj) 12-20. aprila ili 5-13. maja
 • odmah posle treninga ćemo vam dati potvrdu da li ćete biti lideri i na kom kampu u Srbiji i ko će vam biti ko-lider/ka
 • pre kampa ćete ići sa nama iz kancelarije u pripremnu posetu kampu, da se upoznate sa loaklnim organizatorom kampa i napravite infosheet
 • onda ide glavna stvar – vođenje kampa
 • zatim pišete izveštaj i dobijate povraćaj 100% putnih troškova i troškova telefona u iznosu od 1000 dinara
 • dobijate potvrdu da ste vodili kamp, sa našom preporukom
 • a onda ide još jedna super stvar, kao posebna nagrada za 20 „raising stars“ izabranih lidera koji su vodili kamp u Srbiji (ovo ćemo ponuditi izabranima već posle treninga) – mogućnost da vodite kamp u inostranstvu ovog leta, uz plaćene putne troškove i džeparac!

Kako to sve izgleda finansijski:

 • učešće na treninzima je besplatno; putni troškovi, hrana i smeštaj su obezbeđeni kroz projekat „XCHANGE 2.0“ podržan kroz Erazmus+ program Evropske komisije
 • povraćaj putnih troškova ćete dobiti čim po povratkku kući pošaljete karte na adresu MIS-a
 • biti kamp lider/ka je volonterska funkcija, tako da nije predviđen honorar, ali smo u mogućnosti da vam platimo putne troškove za pripremne sastanke i za odlazak na kamp, kao i trošak telefona u iznosu od 1000 dinara; povraćaj ovih troškova ćete dobiti kada nam pošaljete karte i telefonski račun i izveštaj sa kampa
 • ako budete izabrani da vodite kamp u inostranstvu, biće vam plaćena karta u maksimalnom iznosu do 275 evra i dobićete džeparac od 150 evra pre odllaska na kamp

Poziv možete preuzeti OVDE.