Mladi istraživači Srbije odbacuju navode narodne poslanice Ivane Parlić izrečene tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu.

Tvrdnja „da građani Srbije plaćaju deset miliona evra 20 godina nevladinoj organizaciji koja se zove Mladi istraživači Srbije“ nije istinita.

U Zakonu o budžetu, u članu 3, na koji se narodna poslanica poziva, govori se o direktnim obavezama (spoljnom dugu) Republike Srbije prema međunarodnim finasijskim institucijama i bankama, a ne o finansiranju udruženja.

Sredstva koja se odnose na otplatu duga prema Razvojnoj banci Saveta Evrope, a koja narodna poslanica „dodeljuje“ Mladim istraživačima Srbije, u vezi su sa obezbeđivanjem smeštaja za mlade istraživače u Srbiji, odnosno za rešavanje stambenih potreba mladih naučnika pod povoljnijim uslovima, u smislu Zakona o nauci i istraživanjima.

Mladi istraživači Srbije, kao udruženje građana, nisu ni na koji način korisnik budžetskih sredstava o kojima je narodna poslanica govorila, a još manje mogu biti kreditor Vlade Republike Srbije, što bi se moglo zaključiti iz njenog izlaganja.

Mladi istraživači Srbije posebno nisu uključeni u bilo kakve koruptivne radnje.
U skladu sa vrednostima na kojima organizacija počiva već skoro pola veka, Mladi istraživači Srbije ostaju posvećeni sprečavanju svakog mogućeg oblika korupcije.

Javno izrečena reč, posebno ona na sednici Narodne skupštine, treba da bude istinita, a ne neproverena, paušalna i zlonamerna, posebno ne prema organizaciji koja je, svojim višedecenijskim delovanjem, izgradila ugled koji prepoznaje čitava javnost.

December 13, 2022